Dátová komunikacia

 

prepojenie pobočiek bezdrôtovou alebo káblovou sieťou
správa VPN chránenej komunikácie internej siete v rámci verejnej infraštruktúre
konzultácia

 

Hlasové komunikácie

 

inštalácia pobočkových ústrední na báze IP protoklu VoIP
pripojenie vnútrofiremnej telekomunikačnej siete na bránu do pevnej siete alebo GSM siete
návrh a realizácia virtuálnych recepcií, infocentier
konzultácia